Specializovaná knihovna jako krajské informační centrum

O projektu

OPVK hor zakladni logolink RGB cz

Název projektu: Specializovaná knihovna jako krajské informační centrum

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0068

Doba trvání: 1. 12. 2009–29. 6. 2012

Cílem tohoto projektu byl rozvoj vzdělanosti společnosti v jižních Čechách za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR. Rozšířili jsme specializovanou knihovnu - informační centrum.  Jejím posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytovat služby  v přiměřeném rozsahu, kvalitně, levně, rychle a efektivně.  Nakoupili jsme nové knižní novinky, které se týkají pedagogiky, psychologie a odborné literatury - např. učebnice, skripta, metodické příručky, multimediální publikace. V nově zřízených prostorách studovny nabízíme besedy pro zájemce z řad žáků, studentů a pedagogů, které se týkají specializované oblasti a jsou zde také semináře, které máme akreditované MŠMT.  Nakoupili jsme nejen publikace, ale i PC, které slouží pro potřeby návštěvníků knihovny k vyhledání dostupné literatury a multifunkční tiskárnu.

Nosnou cílovou skupinou byli pracovníci a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji. Další skupinou byli pracovníci působící v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací pracujících v oblasti volného času dětí a mládeže, ale také žáci všech typů škol a školských zařízení v tomto kraji, kteří mohou využívat zejména služeb studovny, ale samozřejmě i knihovny.

Knihovna on-line je zde.