Zvládneme to jinak?

O projektu

OPVK hor zakladni logolink RGB cz

Název projektu: Zvládneme to jinak?

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/04.0021

Doba trvání: 1. 1. 2012–31. 12. 2012

Cílem projektu bylo prostřednictvím interaktivních seminářů:

 • zlepšit klima ve školách
 • zkvalitnit vedení škol
 • rozšířit nabídku vzdělávacích možností pedagogických pracovníků
 • umožnit pedagogickým pracovníkům osobnostní rozvoj

Cílové skupiny:

 • vedoucí pracovníci mateřských škol
 • pedagogičtí pracovníci mateřských škol

zvladneme to jinak

Semináře

1. Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivita (16 hodin)

Komunikujete vždy jasně a srozumitelně?
Umíte naslouchat aktivně?
Dovedete číst neverbální komunikaci?
Daří se vám vždy prosadit svůj názor?
Víte jak řešit konflikty?
Co je pro vás asertivita?

Kurz umožní:

 • Efektivně komunikovat.
 • Dávat a přijímat zpětnou vazbu.
 • Umět klást otázky, projevovat empatii.
 • Pracovat s řečí těla.
 • Využít asertivitu jako komunikační nástroj.
 • Řešit konflikty.

2. Time management a zvládání stresu (16 hodin)

Zvládáte svůj čas?
Máte problémy s určováním priorit?
Trávíte na poradách příliš mnoho času?
Ocitáte se ve stresových situacích?
Víte jak se vypořádat se stresem?

Po absolvování kurzu budou účastníci umět:

 • Efektivně plánovat svůj čas.
 • Určovat priority.
 • Vést porady, vyhodnocovat jejich efektivitu.
 • Delegovat pravomoci.
 • Využívat pozitivního vlivu stresu.
 • Uvolnit nahromaděné napětí nejen pomocí relaxačních technik.

3. Vedení sebe a emoční inteligence (16 hodin)

Jak pracovat s emočním potenciálem u sebe i u učitelů a žáků? Jak nalézt cestu ke kvalitní a plodné spolupráci? Na tyto a další otázky, týkající se sociálních a emočních kompetencí, dostanete odpovědi v rámci tohoto semináře.

Cílem vzdělávacího cyklu je představit techniky, jak rozvinout a kultivovat váš osobnostní potenciál a jak inspirovat k jeho rozvoji další své spolupracovníky i žáky. Z výzkumů vyplývá, že tréninky v emoční inteligenci mají pozitivní vliv na změnu klimatu na školách.

4. Sebeuvědomění (16 hodin)

Seminář bude zaměřený na osobnostní rozvoj účastníka. Účastník pozná své silné i slabé stránky a naučí se s nimi pracovat, pochopí strukturu a fungování osobnosti, pozná své emoční návyky a pochopí své vnitřní motivace. Seminář ukáže cestu k odstranění bloků a nacházení vlastních limitů.

Cílovým stavem po absolvování semináře je zlepšení komunikace, dávání zpětné vazby, využití svých potenciálů a potenciálů svých podřízených, pochopení způsobů, jak předvídat konflikty a odstraňovat stres.

5. Výcvik sociálních dovedností a asertivity ve škole (16 hodin)

Cílem semináře je získání sociální dovednosti, schopnosti čelit přímým i nepřímým slovním či mineverbálním atakům. Účastníci se naučí jednat v konfliktech s obtížně komunikujícími typy žáků, agresivně laděnou skupinou, obtížně komunikujícím kolegou – o samotě, ve sborovně a s typy obtížně komunikujícími rodiči.

V průběhu semináře se budou aktivně rozehrávat typy nejčastějších typů konfliktů ve škole.