Pedagogika, psychologie, soft skills Pedagogická diagnostika v předškolním věku
Kdy: 8.11.2023    |    Kde: Učebny ZVAS, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Martina Lietavcová, PhD.
Určeno pedagogičtí pracovníci MŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Hlavním cílem semináře je rozšíří kompetence pedagoga v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy, seznámit ho s konkrétními diagnostickými materiály pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech: motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Seminář rozšíří vaše kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy. Seznámí vás s diagnostickými a metodickými materiály, které jsou pro učitelky mateřských škol dostupné a ukáže Vám možnost vytvářet si vlastní diagnostický materiál, pracovní listy pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Je nutné, aby na diagnostiku navazovala individuální práce s dítětem, popř. vypracování PLPP, vstup školských poradenských zařízení. Účastnice semináře budou seznámeny s dalším postupem u dětí, které mají v mateřské škole „potíže“, kdy se obrátit na PPP, SPC, klinického logopeda aj.• Základní terminologie, koncepce péče o dítě předškolního věku 1 hodina• Dostupné materiály pro pedagogickou diagnostiku – přehled 1 hodina• Dostupné materiály pro pedagogickou diagnostiku – vyzkoušení (dle potřeb skupiny) 2 hodiny• Vytváření vlastních pracovních materiálů, pracovních listů 3 hodiny• Vzájemné předávání zkušeností 1 hodina
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 785/2022-5-182
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2023 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist