Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (finanční podpora od UNICEF)
Kdy: 10.2.2023 - 24.6.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Radka Brabcová, PhDr. Marta Franclová Ph.D., PhDr. František Rozum
Určeno Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání + on-line modul
 • kombinace pátky a soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Psychologie v souvislostech 1 / dítě - žák
 • Psychologie v souvislostech 2 / vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3 / pedagogický pracovník
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Specifika práce asistenta pedagoga
 • Základní pedagogické kompetence
Volitelné moduly / webináře
 • budou specifikovány

Podmínky pro získání finanční podpory:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
 • absolvování kurzu v řádném termínu
 • splněné všechny požadované zápočty
 • prezence; tolerovány maximálně 2 absence
 • obhájená závěrečná práce
 • splnění závěrečné zkoušky
 • absolvování rozšířeného on-line modulu v rozsahu 8 vyučovacích hodin

Kritéria přijímacího řízení:

 • termín odeslané přihlášky / 4 body
 • nejvyšší dosažený stupeň vzdělání / 2 body
 • stávající praxe v pedagogickém oboru / 2 body
 • včasné zpracování motivačního dotazníku (odkaz: https://forms.gle/XJ6pS1gbVrVxNw5v9) / 1 bod
Rozsah 80 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace 29079/2022-4-1039
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
 • Odesláním přihlášky se uchazeč hlásí k přijímacímu řízení. Termín uzávěrky přihlášek je 30. 1. 2023; o výsledcích přijímacího řízení budete informování emailem do 2. 2. 2023
 • Spolu s přihláškou k přijímacímu řízení odešlete do 30. 1. 2023 i motivační dotazník: odkaz ZDE
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo IČ napište 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2024 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist